ฟันหลอทำไงดี?

 

สวัสดีครับ วันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องฟันหลอ ทำอย่างไรดี

สาเหตุของการสูญเสียฟันของคนไทย มีไม่มากเท่าไหร่ สาเหตุหลักๆ ก็คือ

  1. ฟันผุ จนไม่สามารถบูรณะเก็บได้
  2. ฟันโยก จากโรคปริทันต์
  3. อุบัติเหตุ

ทีนี้เมื่อมีเหตุจำเป็นจะต้องถอนฟัน สิ่งที่ตามมาคือ จำเป็นต้องทดแทนไหม?? ตอบได้เลยครับ ว่า “จำเป็น”

เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ ปัญหาจะตามมาจากการมีช่องว่างเพียงซี่เดียวได้ครับ เช่น ฟันซี่ข้างๆล้ม , ฟันคู่สบยื่นยาวออกมา ซึ่งปัญหาหลักนี้ จะส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาอีกคือ การสบฟันเปลี่ยนไปอาจจะลุกลามไปถึงปัญหาข้อต่อขากรรไกรได้ครับ

 

การทดแทนฟันที่หายไป มีหลักๆ 2 วิธีใหญ่ๆครับ

 

1. ฟันปลอมถอดได้ หมายถึง ฟันปลอมที่ตัวฟันเป็นพลาสติก มีฐานฟันปลอม สวมเข้าไป ออกแบบชิ้นต่อชิ้น ปากต่อปาก ชื่อบอกอยู่ในตัวอยู่แล้ว ว่าถอดได้ หมายถึง ต้องถอดก่อนนอนทุกคืนครับ ห้ามใส่นอนเด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้เหงือกอักเสบ เป็นเชื้อราได้ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ชนิดย่อยๆคือ ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก และฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ

 


ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก ราคาถูก ใส่ง่าย ดูแลง่าย อายุการใช้งานน้อยกว่า ฐานพลาสติกสีชมพูต้องมีความหนาระดับหนึ่งเพื่อเสริมความแข็งแรง

 


ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ มีความคงทนถาวรมากกว่าฟันปลอมแบบพลาสติก ราคาสูงกว่า ด้วยความที่เป็นฐานโลหะ จึงสามารถที่จะทำให้บางได้ โดยที่ยังคงความแข็งแรงไว้อยู่

 

2. ฟันปลอมติดแน่น หมายถึง ฟันปลอมที่ไม่สามารถถอดเข้าถอดออกได้ดั่งใจเรา ซึ่งในกรณีมีฟันหลอ ฟันปลอมติดแน่นก็จะมีสองชนิดคือ สะพานฟัน กับรากฟันเทียมนั่นเอง

 

สะพานฟัน เป็นฟันปลอมติดแน่นชนิดหนึ่ง ที่มีการกรอฟันซี่ข้างๆช่องว่างที่หลอไป เพื่อทำเป็นเสาสะพานแล้วทำฟันปลอมตรงช่องว่างนั้นขึ้นมา แล้วสวมลงไปยึดด้วยกาว ไม่สามารถถอดออกได้

 

 

รากฟันเทียม เป็นฟันปลอมติดแน่นชนิดหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นฟันปลอมตั้งแต่รากถึงตัวฟันเลย มีการเลียนแบบรากฟันธรรมชาติ ฝังลงไปในกระดูกแล้วทำครอบขึ้นมา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับซี่ข้างๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างตอบโจทย์ในคนไข้ที่ฟันข้างๆช่องว่างที่หลอ ยังแข็งแรงและไม่อยากกรอทำสะพานฟัน แต่ราคาอาจจะสูงกว่าสะพานฟันนิดหน่อยครับ